Consultprijs

Eerste consult altijd 100,-

Vervolgconsulten minimaal 90,-
Indien een vervolgconsult langer duurt dan 1 uur, dan wordt 15,- per kwartier berekend.

Soms kan er een reden zijn waardoor een afspraak niet kan doorgaan. Daar is begrip voor,

maar consulten die niet 24 uur van tevoren zijn afgebeld, worden in rekening gebracht