Oudercursus

In 2004-2005 heb ik deelgenomen aan de cursus kindertolk. Dat was een hele bijzondere ervaring. Het ging over wat een kind eigenlijk aan de ouders heeft
te zeggen. Wat spiegelt je kind en hoe is het je voorbeeld.
Dit doet een kind elke dag, zowel in gezondheid alsook bij ziekte.
Als je naar volwassenheid gaat in het leven wordt je innerlijke kind over het algemeen wat naar de achtergrond gedrongen. Tussen ons innerlijke kind en onze kinderen loopt een verbinding, waardoor ons kind ons eigen innerlijke kind prikkelt om het meer
ruimte te geven. Meer te worden wie we eigenlijk zijn.

Voor ouders geeft Janita Venema, homeopaat, kindertolk, coach en docent, ook een cursus van een dag. Dat heeft de naam: het fluisterkind.
Het aantal deelnemers is 8 – 12.
De cursus ‘Het Fluisterkind’ gaat over het kind als spiegel of gids voor de ouder(s). Kinderen tonen ons onze blinde vlekken, maar ook onze verborgen kwaliteiten.

Deze cursus kan ik van harte aan bevelen aan elke ouder.

Aan te bevelen literatuur over dit onderwerp:
Henning Kohler Moeilijke kinderen bestaan niet - ISBN: 9060384474
Riekje Boswijk - Hummel -de geboorte van moeder en kind - ISBN: 90602094948
Deepak Chopra - Zeven spirituele wetten voor ouders - ISBN: 9022546799

Wilt u meer weten: