Uitgangspunten in de praktijk

Uitgangspunten betreffende de behandeling in
deze natuurgeneeskundige praktijk

De sleutel tot de behandeling is evenwicht. Dit is een dynamisch evenwicht, wat wil zeggen, dat er altijd schommelingen zijn. Om een gezond gevoel te houden moeten deze schommelingen wel binnen bepaalde grenzen blijven. Klachten, die ons het gevoel geven ziek te zijn, zijn vaak symptomen. Elk symptoom heeft een oorzaak en het is belangrijk deze te ontdekken en te behandelen, zodat de symptomen dan ook weer vanzelf verdwijnen. Symptoombehandeling is vaak het wegdrukken naar een andere plaats of het tijdelijk wegdrukken. In deze praktijk zal altijd getracht worden de oorzaak te achterhalen en deze te behandelen. Getest wordt o.a.: hoe je als mens naar jezelf kijkt, de sociale omgeving, de energiestromen in het lichaam, het fysieke lichaam en stoorvelden in de woning. Therapie moet op alle niveaus’s plaatsvinden: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Ons denken is ook een essentiële schakel binnen evenwichtig functioneren. In deze tijd van veel stress, veel druk, worden mensen overladen met gevoelens, die moeilijk los zijn te laten. Vasthouden geeft altijd verkramping als het teveel is. Wij mensen willen altijd van de klacht af, omdat we anders niet verder kunnen in ons dagelijks ritme. Voordat de klacht zich aandient heeft het lichaam al een hele tijd geprobeerd deze te compenseren. Het vraagt dus tijd om te genezen. Soms is de klacht ook ontstaan juist door dat dagelijkse ritme. Het kan dan goed zijn deze te doorbreken.

Er wordt altijd inzet van uzelf gevraagd, want u moet het uiteindelijk zelf doen. Ik begeleid u in dit proces.

Naar aanleiding van de behandeling kunnen er reacties optreden. Deze zijn per persoon verschillend.

Op werkdagen tussen 8 uur en 8.30 uur kunt u me bellen voor vragen naar aanleiding van de behandeling of andere vragen.