Consultprijs

Eerste consult altijd € 100,-

Vervolgconsulten minimaal € 100,-
Indien een vervolgconsult langer duurt dan 1 uur, dan wordt € 15,- per kwartier berekend.

Soms kan er een reden zijn waardoor een afspraak niet kan doorgaan. Daar is begrip voor, maar consulten die niet 24 uur van tevoren zijn afgebeld, worden in rekening gebracht