Visie

De sleutel tot de behandeling is evenwicht. Dit is een dynamisch evenwicht, wat wil zeggen, dat er altijd schommelingen zijn. Om een gezond gevoel te houden moeten deze schommelingen wel binnen bepaalde grenzen blijven.  

In de jaren die ik nu in de praktijk werk, is er geleidelijk een visie ontstaan. Dat het niet gaat om oplossen van ziekte, maar om bereiken van gezondheid. Ziekte is een signaal van onbalans. De vraag is dus: wil ik het signaal accepteren, begrijp ik het signaal en kan ik er wat mee. In de loop van de jaren heb ik een testlijst ontwikkeld, om oorzaken zo diep mogelijk te achterhalen. Alle wijsheid van de patiënten de afgelopen 30 jaar zit daarin verwerkt en natuurlijk van alle bijscholingen en andere opgedane kennis en ervaring. Die testlijst wordt uitgetest met de biosensor. En de basis van de test is de integra-methode. Dit is een integratie van verschillende natuurgeneeskundige therapieën en geo reflex analyse. Doel is altijd de kern, de begin-oorzaak van de dysbalans. Vaak moeten er een aantal lagen behandeld worden. Als je begint met de juiste laag, verbeteren ook al andere systemen.  

Terwijl ik eerder dus zocht naar de ziekte, zoek ik nu naar ultieme gezondheid. 

Uitgangspunten van die zoektocht zijn: 

  • Je lichaam en ademhaling zijn in het nu.  
  • Het lichaam liegt nooit. 
  • Elk lichaam heeft alle hulpbronnen in zich. 
  • Elke klacht heeft een oorzaak, ook als alle uitslagen goed zijn. 
  • De wereld is je spiegel. 
  • Jouw waarheid is even belangrijk als de waarheid van je spiegel. 
  • Wat je ziet is een interpretatie van jezelf. 
  • De therapeut is de stuurman, de patiënt de kapitein. 

Getest wordt o.a.: hoe je als mens naar jezelf kijkt, de sociale omgeving, de energiestromen in het lichaam, het fysieke lichaam en stoorvelden in de woning. Therapie moet op alle niveaus plaatsvinden: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. 

Ons denken is ook een essentiële schakel binnen evenwichtig functioneren. Het denken zit vaak in het verleden of in de toekomst. In deze tijd van veel stress, veel druk, worden mensen overladen met gevoelens. Vasthouden geeft altijd verkramping als het teveel is. Wij mensen willen altijd van de klacht af, omdat we anders niet verder kunnen in ons dagelijks ritme. Voordat de klacht zich aandient heeft het lichaam al een hele tijd geprobeerd deze te compenseren. Het vraagt dus tijd om te genezen.. 

Er wordt altijd inzet van uzelf gevraagd, want u moet het uiteindelijk zelf doen. Ik begeleid u in dit proces. 

Naar aanleiding van de behandeling kunnen er reacties optreden. Deze zijn per persoon verschillend. 

Op werkdagen tussen 8 uur en 8.30 uur kunt u me bellen voor vragen naar aanleiding van de behandeling of andere vragen.