Allergietest

De woorden allergie, overgevoeligheid en intolerantie komen geregeld voor. Veel mensen hebben allergische reacties en het lijkt steeds meer voor te komen.

Overgevoeligheid is een overkoepelend woord voor:

· intolerantie = niet verdragen van middelen, maar geen vorming van antistoffen.
· allergie = het teweeg brengen van een abnormale reactie met vorming van antistoffen.

De verschijnselen van beide kunnen hetzelfde zijn: reacties op de huid, luchtwegen,circulatie, maagdarmkanaal en zenuwstelsel.

Allergeen = het middel of de stof die de overgevoeligheidsreactie veroorzaakt.

Het afweersysteem.

Als er een vreemde stof in het lichaam binnendringt, dan reageert het afweersysteem door het aanmaken van antistoffen in de witte bloedcellen en wordt de betreffende stof opgeruimd.

Bij het eerste contact is er nog geen allergische reactie. Er komen wel antistoffen in het bloed en de weefsels. Bij een tweede contact komt er door de reactie histamine vrij en dit veroorzaakt de allergische reactie.
Als er eenmaal een overgevoeligheid is geweest, kan alles als allergeen gaan werken.

Het onderzoek.

In het reguliere veld wordt onderzoek verricht via het bloed en/of de huid.

In deze praktijk wordt het onderzoek verricht met de biotensor en/of spiertesten. Zo is het vrij snel te achterhalen welke stoffen als allergeen werken in het lichaam.
Altijd wordt gezocht naar de oorzaak van de stoornis en daar richt de therapie zich op.

De therapie.

De therapie is altijd afhankelijk van de oorzaak en kan zeer verschillend zijn, ook als de oorzaak hetzelfde is. Deze therapie kan wisselen van een licht/streng voedingsadvies tot homeopathische middelen en/of voedingssuplementen. Ook zijn andere combinaties mogelijk, afhankelijk van de persoon. Veelal is het een tijdelijke therapie.